W publikacji “Źródła i sens komunizmu rosyjskiego”, Mikołaj Bierdiajew, nie omieszkał stwierdzić, że: „komunista nie może żyć bez wroga, bez negatywnych uczuć do wroga, traci patos, kiedy wróg nie istnieje. Jeśli wroga nie ma, to trzeba go wymyślić”.

Z chwilą utraty patosu komunista poszukuje wroga. W takiej sytuacji „wszystko jest dozwolone w stosunku do wroga, którego przestaje się uważać za człowieka”. Tak postępować może człowiek, który ma świadomość, że za swoje niecne czyny nie poniesie żadnych konsekwencji. Ponadto w pełnej fałszu doktrynie marksistowskiej ugruntowane zostało przeświadczenie, że dobre cele można urzeczywistnić za pomocą złych środków. Tym samym mamy do czynienia z nową odmianą makiawelizmu, jednak jeszcze bardziej radykalnego od tego opisanego w „Księciu”.

Prawda jednak pozostaje niezmienna: “Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości” (ks. Jerzy Popiełuszko). Dlatego w celu pozostania człowiekiem wolnym duchowo, należy żyć w prawdzie. “Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji. Prawda jest niezmienna. Prawdy nie da się zniszczyć taką czy inną decyzją, taką czy inną ustawą. Na tym polega w zasadzie nasza niewola, że poddajemy się panowaniu kłamstwa, że go nie demaskujemy i nie protestujemy przeciw niemu na co dzień. Nie prostujemy go, milczymy lub udajemy, że w nie wierzymy. Żyjemy wtedy w zakłamaniu” (ks. Jerzy Popiełuszko).

“Odważne świadczenie prawdy jest drogą prowadzącą bezpośrednio do wolności. Człowiek, który daje świadectwo prawdzie, jest człowiekiem wolnym nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, nawet w obozie czy więzieniu. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, (…) stalibyśmy się narodem wolnym duchowo już teraz” (ks. Jerzy Popiełuszko).

Artur Dąbrowski

Artur DąbrowskiAuthor posts

Avatar for Artur Dąbrowski

prezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej