„ Nowy rok bieży, w jasełkach leży
A kto, kto?
Dzieciatko małe, dajcie mu chwałę
Na ziemi…”

Drodzy Seniorzy, czytelnicy Seniora w eterze. Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się
Nowy Rok 2022 niech będzie okazją do spotkania z drugim człowiekiem. Niech ten czas
pozwoli nam cieszyć się zdrowiem i radością ze spotkania z najbliższymi. Niech z
betlejemskiego żłóbka spłynie na nas wiara , nadzieja i miłość niosąc pokój naszym domom.
Zachęcam do lektury kolejnego numeru Seniora i refleksji nad zamieszczonymi tekstami.
Zachęcam także do pielęgnowania w naszych środowiskach tradycji i zwyczajów
bożonarodzeniowych. Niech właściwe ich zrozumienie i przekazywanie młodszym
pokoleniom stanie się sposobem na odrzucenie czysto materialnego, konsumpcyjnego
sposobu na Święta. Niech w naszych domach, wspólnotach, klubach, świetlicach rozlegnie
się wspólny śpiew kolęd niosących nadzieję.

Redakcja Seniora w eterze