Asos

Publikacja przygotowana przez Akcję Katolicką Archidiecezji Częstochowskiej,
w ramach projektu: „Senior w eterze”, realizowanego w ramach Programu wieloletniego
na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 ogłoszonego
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.