Asos

Publikacja przygotowana przez Akcję Katolicką Archidiecezji
Częstochowskiej, w ramach projektu: „Senior w eterze”,
realizowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.