Pielgrzyma Seniorów 2019

Druga Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę odbędzie się 21.09.2019.
Spotkanie rozpocznie Eucharystia w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 9:30

Zgłoszenia na pielgrzymkę odbywają się drogą telefoniczną, papierową oraz mailową.

Zgłoszenia drogą elektroniczną:
seniorweterze@gmail.com
prezesakcjikatolickiej@gmail.com

Zgłoszenia drogą pocztową:
Redakcja Kwartalnika
„Senior w eterze”
42-200 Częstochowa
ul. Ogrodowa 24

Zgłoszenia drogą telefoniczną:
+48 508 794 677
+48 507 585 554